About | Oor

IMG_2791 1

Catrina Wessels holds a BA in Law, a MA in Afrikaans and Dutch, and a postgraduate diploma in Intellectual Property Law, all obtained from Stellenbosch University. She has  completed numerous short courses on intellectual property law and book publishing, and serves on the PASA (Publishers’ Association of South Africa) Legal Affairs Committee. She worked in the contracts and rights department of NB Publishers, South Africa’s leading trade publisher, from 2010, and headed up the department from 2013 to 2017.  She is passionate about books and copyright, and she especially likes rights sales.

****

Catrina Wessels behaal ’n BA (Regsgeleerdheid), ’n MA (Afrikaans en Nederlands) en ’n nagraadse diploma in intellektuele goederereg aan die Universiteit Stellenbosch. Sy het verskeie kortkursusse in intellektuele goederereg en die uitgewersbedryf voltooi, en sy dien in die outeursregkomitee van die Uitgewersvereniging van Suid-Afrika.  Vanaf 2010 tot 2017 is sy by NB-Uitgewers, Suid-Afrika se voorste algemene uitgewery, se kontrakte- en regte-afdeling werksaam, en staan tussen 2013 en 2017 aan die hoof van dié afdeling. Sy is passievol oor boeke en outeursreg, en is veral gaande oor regteverkope omdat dit ander wêrelde ontsluit.